kontakt

 • ul. Morska 81 - 87,
  81 - 225 Gdynia
 • biuro@we.umg.edu.pl

Wydział Elektryczny

Wydział Elektryczny prowadzi zajęcia na czterech nowoczesnych kierunkach technicznych: 

 • ELEKTROTECHNIKA, 
 • ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA, 
 • INFORMATYKA, 
 •  TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE.

Wydział Elektryczny kształci wysokiej klasy specjalistów w zakresie elektroniki i telekomunikacji oraz elektrotechniki. 

Absolwenci Wydziału Elektrycznego są przygotowani do pracy zarówno na statkach morskich, jak i w przedsiębiorstwach lądowych.

oferta edukacyjna

INFORMATOR

PREZENTACJA (film)

kontakt

 • ul. Morska 81 - 87,
  81 - 225 Gdynia
 • dziekanat@wm.umg.edu.pl

Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny kształci specjalistów na potrzeby gospodarki morskiej i lądowej na kierunku: 

 • MECHANIKA i BUDOWA MASZYN.

Na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni kształcimy kadry zarówno do pracy na morzu, jak i na lądzie. 

Nasi absolwenci posiadają unikalną wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń okrętowych, przez co są chętnie zatrudniani przez armatorów statków handlowych oraz innych pracodawców związanych z przemysłem okrętowym.

oferta edukacyjna

INFORMATOR

PREZENTACJA (FILM)

kontakt

 • al. Jana Pawła II 3
  81-345 Gdynia
 • wndt@wn.umg.edu.pl

Wydział Nawigacyjny

Wydział Nawigacyjny kształci studentów na kierunkach: 

 • NAWIGACJA 
 • TRANSPORT

Kierunki studiów oferowane przez Wydział Nawigacyjny UMG są jednymi z ciekawszych w Polsce. Po ukończenie studiów na kierunku nawigacja studenci uzyskują predyspozycje do pracy w shippingu, na całym świecie, otrzymując pensje na europejskim poziomie.  

Absolwenci kierunku transport zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie funkcjonowania transportu w tym transportu morskiego, niezawodności i bezpieczeństwa w różnych gałęziach transportu oraz architektury i działania nowoczesnych systemów transportowych.

oferta edukacyjna

INFORMATOR

PREZENTACJA (FILM)

kontakt

 • ul. Morska 81 - 87
  81 - 225 Gdynia
 • rekrutacja@wpit.umg.edu.pl

Wydział Przedsiębiorczości
i Towaroznawstwa

Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa kształci specjalistów na poziomie europejskim na studiach I i II stopnia na dwóch kierunkach: 

 • INNOWACYJNA GOSPODARKA I
 • TOWAROZNAWSTWO

„Z tradycją w nowoczesność” to hasło odzwierciedlające blisko 50. letnie doświadczenie oraz cele strategiczne Wydziału uwzględniające potrzebę promocji przedsiębiorczości, rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz społeczeństwa opartego na wiedzy. Nasze oferty kształcenia, dostosowywane do potrzeb krajowego i międzynarodowego rynku pracy, gwarantują osiągnięcie przez absolwentów kompetencji adekwatnych do oczekiwań pracodawców.

oferta edukacyjna

INFORMATOR

PREZENTACJA (FILM)