Na filmie zaprezentowane jest Laboratorium zintegrowanego mostka nawigacyjnego z systemem wizualizacji i systemem ekranów i projektorów, oraz z rzeczywistym wyposażeniem i wskaźnikami urządzeń nawigacyjnych: odbiornika nawigacji satelitarnej, logu dopplerowskiego, radionamiernika, wskaźnikami radaru i ARPA, systemem łączności, generatorem sygnałów dźwiękowych oraz systemem map elektronicznych.

 

Laboratorium Komputerowe do pracy w środowisku  AutoCad, Matlab oraz Vissim.


Symulator Elektrowni Okrętowej

 

Symulator elektrowni okrętowej ma służyć do realizacji pełnego procesu kształcenia zgodnie z ramowym program szkolenia i wymaganiami egzaminacyjnymi na poziomie operacyjnym, w dziale maszynowym, w specjalności elektrycznej. Program ten jest realizowany na Wydziale Elektrycznym w specjalności Elektroautomatyka Okrętowa o profilu praktycznym na studiach 1-stopnia oraz dodatkowo na specjalnościach: Elektronika Morska studia 1-stopinia i Elektronika i Automatyka Morska studia 2- stopnia. Dodatkowo ma umożliwiać realizację ramowego programu przeszkolenia w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV. 


Laboratorium GMDSS

 

Zapraszamy do zapoznania się z laboratorium Światowego Morskiego Systemu Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa – GMDSS. Laboratorium to składa się z nowoczesnej radiostacji rzeczywistej oraz symulatora GMDSS.
Zaprezentowane zostanie całe laboratorium a zwłaszcza możliwości realizacji łączności z wykorzystaniem symulatora. Zajęcia w Laboratorium GMDSS prowadzone są dla studentów Wydziału Elektrycznego i Nawigacyjnego.


Laboratorium Systemów Radiokomunikacji Ruchomej

 

Laboratorium Systemów Radiokomunikacji Ruchomej jest wyposażone w sieć systemu PMR (czyli systemu podobnego do systemów komórkowych, ale używanego przez służby bezpieczeństwa publicznego, jak policja i pogotowie ratunkowe, oraz firmy). Nasza sieć składa się z dwóch stacji bazowych, kilkudziesięciu terminali różnych typów, telefonów VoIP i smartfonów oraz potrzebnego osprzętu sieciowego. Film pokazuje wyposażenie laboratorium i jego możliwości, a także sposób wykorzystania na zajęciach prowadzonych na studiach pierwszego stopnia na kierunku EiT
Serdecznie zapraszamy!


Laboratorium Optoelektroniki, Fotowoltaiki i Techniki Światłowodowej

 

Laboratorium Optoelektroniki, Fotowoltaiki i Techniki Światłowodowej – umożliwia praktyczne kształcenie studentów z zakresu właściwości i zasady działania podstawowych elementów i układów optycznych oraz optoelektronicznych, w tym układów laserowych, budowy i działania systemu elektrowni fotowoltaicznej, a także z zakresu układów i urządzeń wykorzystywanych w systemach telekomunikacji światłowodowej. Ponadto, w ramach zajęć dydaktycznych studenci mają możliwość pracy z oprogramowaniem komputerowym pozwalającym projektować układy optoelektroniczne i światłowodowe i analizować ich właściwości. W laboratorium zainstalowano nowoczesne narzędzia pomiarowe, w tym m.in. analizator i spektrometry widma optycznego, mierniki mocy promieniowania optycznego, w tym słonecznego, monochromator oraz kamerę termowizyjną.

logo-wm-bez-tla-wer.polska_0


Symulator Siłowni Okrętowej

 

Laboratorium siłowni okrętowej znajduje się na wyposażeniu Pracowni Diagnostyki, Bezpieczeństwa i Niezawodności Katedry Siłowni Okrętowych.