Dzień Otwarty Online

Studium Języków Obcych

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Morskiego w Gdyni doskonali umiejętności językowe naszych Studentów, aby świetnie przystosować ich do późniejszej pracy zawodowej.

Sprawdź swoje słownictwo

Zapraszamy na stronę przygotowaną przez naszych nauczycieli akademickich ze Studium Języków Obcych. 

Ze specjalnie przygotowanych fiszek poznasz i sprawdzisz swoje słownictwo w następujących kategoriach:

  • typy statków,
  • części statku i części silnika,
  • logistyka,
  • napędy morskie i silniki elektryczne,
  • koronawirus.

Autor materiałów: mgr Maciej Denc, starszy wykładowca, Studium Języków Obcych UMG.

Film przygotowany przez studentów III roku, kierunku Transport Morski na Wydziale Nawigacyjnym.

Music: Spark Of Inspiration by Shane Ivers – https://www.silvermansound.com
Licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International License
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Music promoted by https://www.chosic.com/

Materiał przygotowany przez mgr Bożenę Foryś, starszy wykładowca Studium Języków Obcych i studentów Wydziału Nawigacyjnego.

Studium Języków Obcych – Interview dwóch mówców. 

' Co nam ułatwi nie tylko podróżowanie i często zdeterminuje otrzymanie dobrze płatnej pracy, ale również okaże się niezbędne na różnych etapach naszego życia. Dlaczego warto odszukać pokój Studium Języków Obcych na III piętrze w głównym budynku UMG, … i czy można czekać na następne zajęcia z ciekawością… .'
Zapraszamy na wywiad z zastępcą kierownika SJO UM mgr Anną Rosłon-Jędros. 

Rozmowę prowadzą: mgr Anna Rosłon – Jędros, starszy wykładowca, Zastępca Kierownika Studium Języków Obcych, Weronika, studentka Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.  

 

Studium Języków Obcych – dwa przykłady rozmowy kwalifikacyjnej.

Rozmowy prowadzą: mgr Margerita Łyszkiewicz – starszy wykładowca, Studium Języków Obcych, mgr Marta Piszczatowska – starszy wykładowca, Studium Języków Obcych.

Wydział Elektryczny

Jak wygląda nauka języka angielskiego na Wydziale Elektrycznym? 
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami. 

Materiał przygotowały: mgr Katarzyna Gromadzka-Duszak, starszy wykładowca Studium Języków Obcych,
mgr Alicja Kołakowska, starszy wykładowca Studium Języków Obcych.

Wydział Mechaniczny

Jak wygląda nauka języka angielskiego na Wydziale Mechanicznym? 
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami. 

Materiał przygotowała: mgr Jowita Denc, wykładowca Studium Języków Obcych.

Wydział Nawigacyjny

Jak wygląda nauka języka angielskiego na Wydziale Nawigacyjnym – Transport i Logistyka? 
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami. 

Wydział Nawigacyjny

Jak wygląda nauka języka angielskiego na Wydziale Nawigacyjnym na kierunku Transport Morski? 
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami. 
Materiał przygotowany przez Jolanta Kiełbratowska-Ogilvy, starszy wykładowca Studium Języków Obcych.

Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości

Jak wygląda nauka języka angielskiego na Wydziale Zarządzania i Nauk o Jakości? 
Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami. 
Materiały przygotowała: mgr Danuta Korta, starszy wykładowca, Studium Języków Obcych. 

OPINIE STUDENTÓW

Co sądzą studenci?

Poznaj opinie studentów na temat naszych lektorów 
i prowadzonych przez nich zajęć.

Wypowiedzi zebrane przez mgr Danutę Kortę, starszego wykładowcę Studium Języków Obcych.

"Dzięki znajomości języka angielskiego zdobywanej na wszystkich etapach edukacji, można swobodnie zawierać znajomości z rówieśnikami z różnych zakątków świata. Posługiwanie się językiem angielskim przydaje się także w zdobyciu pracy jak i w kontaktach z klientami."
Karolina
I rok, wydział zarządzania i nauk o jakości, kierunek- towaroznawstwo, studia stacjonarne, ii - cyklu.
"Język angielski jest językiem uniwersalnym, dzięki czemu ludzie z różnych kultur, mówiący innymi językami mogą się porozumieć. Również ten język jest bardzo ważny zarówno na moim kierunku „Innowacyjna Gospodarka”, jak i w przyszłej pracy. Bardzo się cieszę, że mogę pogłębiać swoją wiedzę, ucząc się biznesowego angielskiego na Uniwersytecie Morskim w Gdyni."
Mariia Hromova
II rok, Wydział zarządzania i nauk o jakości, kierunek - Innowacyjna Gospodarka, studia stacjonarne, I-go cyklu .
"Lekcje języka angielskiego na naszej uczelni, prowadzone są w bardzo przyjemny i interesujący sposób. Prowadzący komunikują się z nami tylko w języku angielskim, dzięki czemu mamy szanse na „obycie” się z tym językiem. Wykładowcy korzystają również z przeróżnych platform, ćwicząc z nami słuchanie, czytanie a co najważniejsze - mówienie. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu na zajęciach, nie musiałem martwić się powszechnie znaną „barierą językową” i wziąłem udział w programie Erasmus+ gdzie utwierdziłem się w przekonaniu, że język Angielski jest kluczem, który otwiera wiele drzwi do komunikacji z ludźmi z całego świata!"
Jakub Szyszka
II rok, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, kierunek - Towaroznastwo, studia stacjonarne, I-go cyklu. Obecnie w ramach programu Erasmus w Portugalii, w Setubal.