KAMPUS UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

Wirtualny spacer

Zapraszamy na wirtualny spacer po kampusie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

Kampus Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
ul. Morska 81 – 87, 81 – 225 Gdynia

 

Wydział Nawigacyjny
Al. Jana Pawła II 3, 81 – 345 Gdynia

 

Biblioteka Główna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni
im. Karola Olgierda Borchardta

Hostel „Mały Żagiel” / Studencki Dom Marynarza nr 2 
ul. Sędzickiego 19, 81-374 Gdynia